Дата публикации: 01.10.2018 15:32
Дата изменения: 01.11.2018 18:13

К сведению участников внешнеэкономической деятельности!

        Одним из приоритетных направлений Программы цифровизации Казахстана является автоматизация таможенных процессов путем внедрения  системы электронного декларирования товаров ИС «АСТАНА-1» с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

          В  информационной системе  «АСТАНА-1» таможенное декларирование осуществляется с применением  автоматической системы управления рисками.

           Департамент государственных доходов  по Алматинской области для  удобства  участников ВЭД   с 01 августа 2018 года ежедневно размещает сведения  по таможенным декларациям прошедших таможенное оформление   в ИС «АСТАНА-1» через пункт пропуска "Алтынколь" ж/д ТП "Алтынколь". 

          Информация размещена на сайте Департамента alm.kgd.gov.kz  - раздел «участникам ВЭД» - Список  выпущенных транспортных средств с товаром помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита в ПП "Алтынколь" железнодорожный ТП "Алтынколь".

По всем вопросам можете обратиться  по телефонам    8 776 208 4900, 8701 460 0599, 8705 770 0937.

 

«Алтынкөл» кедендік бекетінің «Алтынкөл» темір жолы өткізу пункті арқылы кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлардың тізбесі

 Қазақстанды цифрландыру бағдарламасының басымды бағытының бірі кедендік ресімдеу процесстерін автоматтандырып «Астана-1» АЖ  электрондық декларациялау жүйесін электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдана отырып еңгізу. 

«Астана-1» ақпараттық жүйесінде кедендік декларациялау автоматтандырылған тәуекелдер басқару арқылы жүзеге асырылады.

Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаменті сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың ыңғайына қарай 2018 жылдың 1 тамызынан бастап күнделікті «Алтынкөл» кедендік бекетінің «Алтынкөл» темір жолы өткізу пункті арқылы «Астана-1» АЖ кедендік ресімдеу өткен кедендік декларациялар жайлы тізімді жариялап отыр.  

Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаментінің alm.kgd.gov.kz сайтында «СЭҚ қатысушы» бөлігінде - «Алтынкөл» кедендік бекетінің «Алтынкөл» темір жолы өткізу пункті арқылы кедендік транзит кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлардың тізбесі туралы Мәлімдеме орналастырылған.