Жарияланған күні: 08.05.2015 19:31
Өзгертілген күні: 06.08.2019 16:49

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ!

 

Егер Сіз тауарлар және (немесе) қызметтерді өткізу қызметіңізді жалпыға бірдей тәртіппен іске асыратын болсаңыз болсаңыз:  

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!

Ортақ пайдаланылатын телекомму-никациялар желiсi бар жерде банк карточкалары иелерінің талабы бойынша «Төлемдер және төлемдерді аудару туралы» ҚР Заңында айқындалғандай, Сіз POS-терминалы арқылы қолма-қолсыз төлем жүргізуге құқылысыз.

Қолма-қолсыз есеп айырысудан бас тарту - POS-терминалды қолдану тәртібін бұзу болып табылады және ӘтҚБ 194-195 баптарымен әкімшілік жауапкершілік көзделінген.

Кәсіпкерлерге салынатын айыппұл көлемі бір жыл ішінде қайталанған кезде 40-тан 100 ең төменгі АЕК-ке дейін  құрайды.

POS-терминал арқылы қолма-қолсыз есеп айырысудан бас тартқан барлық фактілер бойынша мемлекеттік кірістер органдарына хабарлаңыз.